Rijles en autisme

Iemand die autisme heeft denkt op een andere manier dan iemand die dat niet heeft. Daardoor lopen ze in deze hectische maatschappij nogal eens tegen problemen of onbegrip aan.

Wie denkt dat rijles en autisme niet samen kunnen gaan, heeft het echter mis. Mensen met autisme zijn uitstekend in staat om een auto te besturen. Echter door de andere manier van het verwerken van informatie dan iemand zonder deze aandoening, zal het leerproces ook op een aangepaste wijze moeten worden aangeboden, aangepast aan de andere manier van denken en waarnemen.

Binnen de rijschool wereld zijn voor instructeurs speciale cursussen en trainingen ontwikkeld die het lesgeven aan mensen met autisme ondersteunen. Wiema Rijschool heeft de Basis training inmiddels gevolgd en zal na de zomer de gevorderde training gaan volgen. Deze trainingen worden door de Verkeersacademie in Nieuwegein in samenwerking met Spectrum Nederland gegeven.

Belangrijk is evenwel dat de rijlessen gestructureerd en met een duidelijke uitleg gegeven worden. In kleine stapjes zal het autorijden aan de orde komen, alle uitzonderingen op de regels en gedragingen zullen worden uitgelegd en zo vaak als noodzakelijk worden herhaald. De instructeur is steeds hetzelfde en heel erg geduldig. Als er een keer iets niet lukt, dan is dat ook geen onwil maar onmacht! De vorderingen en/of problemen kunnen regelmatig terug gekoppeld worden aan de ouder(s) of begeleiders.

Voor iemand waarbij autisme is vastgesteld zal een nader onderzoek door een medisch specialist noodzakelijk zijn. Het CBR bepaald door wie dat moet gebeuren. Soms kan het CBR ook vragen om een rijtest te doen. Dit is geen rijexamen, maar een test of de kandidaat het motorvoertuig op een veilige en verantwoorde manier kan besturen. Deze rijtest zal in overleg en gedurende de opleiding worden aangevraagd.

Meer weten over rijles en autisme?

Kijk dan op www.rijles-en-autisme.nl
Meer weten over Spectrum Nederland?
Kijk dan op www.spectrumnederland.nl

Rijles en ADHD

ADHD zijn complexe aandoeningen die vroeger geen naam hadden en niet begrepen werden. Inmiddels weten we veel meer hierover en vooral wat de gevolgen hiervan zijn. Hierbij is duidelijk geworden dat iemand met ADHD daar op verschillende gebieden “last” van kan hebben. Zo ook rijles. ADHD zorgt voor een bepaalde mate van onoplettendheid, impulsiviteit en hyperactiviteit. Symptomen die bij het auto rijden tot vervelende situaties kan leiden.

Iemand met ADHD kan vaak de losse (deel)taak afzonderlijk uitstekend uitvoeren, maar loopt vast op het moment wanneer meerdere (deel)taken tegelijk moeten worden uitgevoerd. Daarom zal steeds kleine handelingen uitgelegd, en geoefend worden. Ook hierbij zijn rust en geduld weer sleutelwoorden. Langzaam maar zeker worden deze kleine handelingen tot één groter geheel gesmeed en geoefend. Uiteraard hebben wij hiervoor meerdere hulpmiddelen zodat alles ook visueel gemaakt kan worden.