Je mag autorijles beginnen zonder theorie-certificaat. Het is wel belangrijk dat je tijdens je rijopleiding het theoriecertificaat behaald, aangezien je deze bij de tussentijdse toets en het praktijkexamen nodig hebt. Ook is het tijdens het volgen van de rijlessen belangrijk om de theorie goed te kennen, want je kunt geen kruispunten goed leren rijden als je de voorrangsregels en de borden niet kent.

Het beste moment om hieraan te beginnen is aan het einde van fase 1, de voertuigbediening en -beheersing. Je moet minimaal 16,5 jaar zijn om aan het theorie-examen te mogen deelnemen. Een datum voor het theorie-examen kan je zelf op de site van het CBR plannen, maar dat kan je, in overleg, ook door de rijschool laten doen. Na het behalen van dit examen krijg je een theoriecertificaat dat 1,5 jaar geldig is.

Het theorie-examen bestaat uit de volgende onderdelen:

25 vragen gevaarherkenning

Hierbij zie een verkeerssituatie waarbij je binnen 8 seconden moet antwoorden of je gaat…
A: Remmen
B: Gas loslaten
C: Niets

28 vragen over de verkeersregels

Je kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst aan de hand van ja/nee vragen, meerkeuze vragen en open vragen.

12 vragen over verkeersinzicht

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet is geregeld, maar vooral wat in bepaalde situaties verstandig en veilig is om te doen

Je slaagt voor het theorie-examen als:
* je 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning en

* je 25 vragen goed hebt (van de 28) van het onderdeel verkeersregels en

* je 10 vragen goed hebt (van de 12) van het onderdeel verkeersinzicht.