Een praktijkexamen kan alleen door de rijschool bij het CBR worden aangevraagd. Jij moet hiervoor de rijschool wel machtigen. Dit doe je met je DigiD op de site van het CBR. Op de site van het CBR kan je ook de Gezondheidsverklaring invullen. Je koopt daar de Gezondheidsverklaring, (€ 37,80) en vult het digitaal in.

Nadat je de rijschool hebt gemachtigd en de Gezondheidsverklaring hebt ingevuld, kan de rijschool het examen bij het CBR inplannen. Uiteraard houden wij zo veel mogelijk rekening met jou wensen van dag en tijdstip, maar wij zijn daarbij natuurlijk ook afhankelijk van de mogelijkheden bij het CBR.

Het praktijkexamen duurt 55 minuten. Eerst heb je een inleidend gesprek met de examinator bij het CBR. Dan volgt op het parkeerterrein een ogentest d.m.v. het oplezen van een kenteken en vervolgens worden er een aantal vragen gesteld over voorbereidende en controle handelingen van de (examen) auto. Daarna volgt er een route die je gaat rijden van ongeveer 35 minuten. Je rijinstructeur mag mee, maar dat hoeft niet. Aan jou de keuze.

Het praktijkexamen is als volgt onderverdeeld
– Rijden op aanwijzingen
– Zelfstandig rijden
– Uitvoeren van bijzondere verrichtingen (tenzij je vrijstelling hebt)
– Zelfreflectie

Zelfstandig rijden

Het zelfstandig een route rijden gebeurd eigenlijk alleen nog met behulp van de navigatie. Alleen als deze niet goed werkt, kan de examinator een andere manier kiezen, zoals
– Borden volgen
– Oriëntatiepunten
– Clusteropdrachten

Bijzondere verrichtingen

Onder de bijzondere verrichting wordt verstaan, een parkeeropdracht, een omkeeropdracht, achteruit rijden en een hellingproef. De examinator geeft aan wat hij wil zien, jij bepaald waar in die straat je die opdracht gaat uitvoeren.

Zelfreflectie

Door middel van een tiental vragen geef je zelf je sterke punten aan waarmee je te maken kan krijgen in het verkeer.

Dit formulier wordt na de examenuitslag met je besproken.

Na afloop

Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag, waarbij de instructeur ook aanwezig is. Als je bent geslaagd, dan worden de gegevens digitaal doorgezonden naar het RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Je kunt dan de volgende dag naar het Gemeentehuis gaan om je rijbewijs aan te vragen. Dit duurt ongeveer nog 5 werkdagen, waarna je het rijbewijs bij het Gemeentehuis kan ophalen. Bij een spoed bestelling ligt het rijbewijs de volgende werkdag voor je klaar

Ben je gezakt, dan legt de examinator uit welke onderdelen onvoldoende waren. Deze gegevens worden digitaal doorgestuurd naar de rijschool en naar je eigen email adres, zodat je de gegevens met je instructeur kunt bespreken voor de vervolglessen.

Meenemen naar het examen:
– Geldig legitimatiebewijs + eventueel verblijfsvergunning
– Oproepbrief
– Zelfreflectie formulier